Tervetuloa

Liikkalan-Ruotilan kylätoimikunta perustettiin 13.6.1991. Kylätoimikunta rekisteröitiin yhdistykseksi
huhtikuussa 2002. Jäseninä ovat kaikki Liikkalan ja Ruotilan kylien asukkaat, jäsenmaksua ei peritä.

Yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen toiminta tähtää alueen asukkaiden palvelemiseen asuinviihtyvyyttä parantamalla ja kehittämällä,  järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, huolehtimalla historiallisesta perinnöstä jne. Toimintansa aikana yhdistys on tehnyt erilaisia aloitteita, ja mm. osallistunut Liikkalan vanhan riippusillan kunnostamiseen,  sekä julkaissut kirjan "Liikkala, mäkikuntien kylä" (Karisto Oy, 1999).

Kyläsuunnitelman alueelle teki Tuija Laukka keväällä 2003.